Katolsk apologetik, teologi, homiletik m.m.

Svenska Katolska Akademien har låtit digitalisera ett urval av den äldre svensk katolicismens teologiska litteratur, vilken till stor del består av apologetiska texter och teologisk polemik. Trots sin ålder äger dessa texter fortfarande en ofta häpnadsväcknande aktualitet och kan läsas med stort utbyte av såväl katoliker, som vill fördjupa sig i tron eller finna argument till trons försvar, som ärliga sökare som vill göra sig underkunniga om den katolska trons sanningsanspråk och grunderna för dessa. Texterna som här görs tillgängliga faller dock inte alla inom apologetikens område, utan några av dem har t.ex. en mer homiletisk-pastoral karaktär eller utgör undervisning om Kyrkans tro och morallära. Nedan återfinns texterna ordnade efter författarnamn och publikationsår. Som komplettering har också ett par nyöversättningar av äldre katolska texter medtagits i listan.

OBS! Många av de digitaliserade dokumenten är omfångsrika, varför de kan ta lång tid att ladda ner!

Assars[s]on, Bern[d]t David (1892-1955)

Beckedorff, Ludolf von (1778-1858)

Benelius, Josef Paul Erik (1843-1928)

Bernhard, Anton (1809-1893)

De spanska biskoparna

Bodström, Bertil (1891-1948)

von Cochem, Martin (1634-1712)

Fortescue, Adrian (1874-1923)

Grundmayr, Franz (1750-1823)

Hammerstein, Ludwig von (1832-1905)

Hellqvist, Axel Johan (1847-1916)

Huber, Johann Georg (1820-1886)

Kauffmann, Georg (1683-1742)

Mausbach, Joseph (1861-1931)

Morawski, Marian (1845-1901)

Moro, Giovanni Carlo (1827-1904)

Möhler, Johann Adam (1796-1838)

Nicolas, Auguste (1807-1888)

Protestantism och katolicism jemförda med skriftens och förnuftets fordringar

Roesler, Ernst (1832-1919)

Roh, Peter (1811-1872)

Scherer, Theodor (1816-1885)

Ségur, Louis-Gaston de (1820-1881)

Studach, Jacob Laurentius (1796-1873)

Wessel, Edvard (1856-1933)