Svenska Katolska Akademien

Påvliga encyklikor

På denna webbsida avser Katolska Akademien att tillgängliggöra svenska översättningar av ett urval av äldre påvliga encyklikor och andra kungörelser. I första hand handlar det om digitaliserade versioner av encyklikor som på sin tid utgivits av katolska kyrkan i Sverige som separata skrifter eller publicerats i tidskrifterna Credo eller Hemmet och helgedomen, men även nyare översättningar kan förekomma. Sidan är för närvarande under uppbyggnad och kommer fortlöpande att utökas med fler påvliga dokument.

Leo XIII

S:t Pius X

Pius XI