Påvliga encyklikor och andra dokument

På denna webbsida har Katolska Akademien gjort tillgängligt ett antal svenska översättningar av äldre påvliga encyklikor och andra kungörelser. I första hand handlar det om digitaliserade versioner av encyklikor som på sin tid utgivits av katolska kyrkan i Sverige som separata skrifter eller i tidskriften Credo, men även några andra översättningar har medtagits.

S:t Gregorius VII (1073-1085)

Paul III (1534-1549)

Clemens XI (1700-1721)

Leo XIII (1878-1903)

S:t Pius X (1903-1914)

Pius XI (1922-1939)